https://pulpcycle.eu/wp-content/themes/gymappstest Over pulpcycle | Pulpcycle

Over pulpcycle

Pulpcycle is de eerste recycling installatie voor drinkpakken in Nederland. Het project zorgt ervoor dat Nederland voor drinkpakken zijn afspraken met Europa nakomt om te komen tot een circulaire economie. Het Afvalfonds dat voor de verpakkingsketen producentenverantwoordelijkheid invult, is nauw bij het project betrokken.
 
In Nederland worden per jaar 70,000,000 kg drinkpakken gebruikt. Voor melk, fruitsappen, vla, yogurt en andere producten. Momenteel wordt hiervan 15% gerecycled. Dit gebeurt in het buitenland en met name Duitsland. Om aan de nieuwe Europese recyclingafspraken te voldoen, moet het recyclingpercentage voor drinkpakken per einde 2025 stijgen tot 70%. Pulpcycle zal op termijn in Nederland 40,000 ton drinkpakken per jaar recyclen. Hiermee neemt Pulpcycle dan 80% van de nationale recyclingverplichting voor zijn rekening.
 
Pulpcycle is een nieuw concept waarbij de drinkpakken al op het terrein van het afvalbedrijf duurzaam worden gerecycled. Dit geldt zowel voor de papiervezels als het plastic en aluminium waaruit drinkpakken bestaan. Op deze manier worden transportbewegingen geminimaliseerd en worden mogelijke stankoverlast en hygieneproblemen voorkomen.